Make your own free website on Tripod.com

Visi, Misi dan Motto

 

 

VISI SEKOLAH

 

Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah

Ke Arah Pembentukan Modal Insan Terbilang

 

MISI SEKOLAH

 

Sentiasa taat kepada Tuhan, menghormati guru dan

mematuhi peraturan sekolah.

 

Sentiasa terbaik dalam bidang Kurikulum dan Kurikulum.

 

Membentuk modal insan yang berakhlak mulia, berdaya

saing dan mempunyai minda kelas pertama.

 

Sentiasa mewujudkan persekitaran yang selamat dan

harmoni.

 

Sentiasa proaktif, bekerja secara kolektif,pragmatik,

saling menghormati dan penyayang.

 

 

 

COGAN KATA SEKOLAH (MOTTO)

 

BELAJAR, BERAZAM, BERBAKTI

 

 

Maksud cogan kata:

 

BELAJAR : Sentiasa berusaha mencari ilmu pengetahuan, pengalaman dan

kemahiran bagi menyediakan dan melengkapkan diri menghadapi cabaran dalam

kehidupan.

 

BERAZAM : Sentiasa berani, tabah dan bersungguh-sungguh dalam apa sahaja

usaha untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam semua bidang.

 

BERBAKTI : Melengkap diri sebagai manusia yang berjasa kepada diri, keluarga,

masyarakat, bangsa, agama dan negara.

 

 

 

 

 

MOTTO SEKOLAH

Berilmu, Berbudi, Berbakti

 

Next